รับจ้าง กระทืบคน

400

มือปืน รับจ้าง|ฆ่าคน|กระทืบคน|ตบคน| กรุงเทพ|ต่างจังหวัด

รับจ้างกระทืบคน

กรุงเทพและต่างจังหวัด 2017

จ้าง มือปืน

รับจ้าง กระทืบคน

วิธีกระทืบคน ซ้อมคน

การ ทำร้ายร่างกาย หมายถึง กระทำต่อร่างกายหรือจิตใจผู้อื่น อันเป็นการทำให้เสียหายเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น หมายถึง เมื่อมีการทำร้ายเกิดขึ้นแล้ว การกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ กล่าวคือ อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนั้นเป็นผลโดยตรงจากการทำร้าย อันตรายแก่จิตใจก็คือ ผลจากการทำร้ายนั้นทำให้ผู้เสียหายจิตใจผิดปกติ สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จิตใจหวาดผวา หมดสติเป็นเวลานาน เจตนา หมายถึง ผู้กระทำได้กระทำโดยประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผลว่าการกระทำของตนจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น